בקשה לתוספת בנייה, שינויים בחלוקת מחיצות פנים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5207

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתוספת בנייה, שינויים בחלוקת מחיצות פנים
מספר: תא/ 06/ 5207
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת בנייה, שינויים בחלוקת מחיצות פנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודיזנגוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6960חלק129
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200606217/08/2006