בקשה לתוספת מדרגות חיצוניות בבית מגורים פרטי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אש/ 08/ 6071

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתוספת מדרגות חיצוניות בבית מגורים פרטי
מספר: אש/ 08/ 6071
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת מדרגות חיצוניות בבית מגורים פרטי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודזייד אלכסנדר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2016חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200801829/10/2008