בקשה לתוספת מעלית חיצונית וחדר מכונות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5091

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתוספת מעלית חיצונית וחדר מכונות
מספר: תא/ 06/ 5091
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת מעלית חיצונית וחדר מכונות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודיזנגוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6959חלק96
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604208/06/2006