בקשה לתוספת מעלית חיצונית שנויים פנימיים ןשינויים בחזית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5192

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתוספת מעלית חיצונית שנויים פנימיים ןשינויים בחזית
מספר: תא/ 06/ 5192
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת מעלית חיצונית שנויים פנימיים ןשינויים בחזית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפותל חי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7092חלק47-48
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604107/06/2006