בקשה לתוספת מעלית פנימית +הרסה ובניית מדרגות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5182

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתוספת מעלית פנימית +הרסה ובניית מדרגות
מספר: תא/ 06/ 5182
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת מעלית פנימית +הרסה ובניית מדרגות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולה גארדיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6133חלק886
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200605110/07/2006