בקשה לתוספת מעלית פנימית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5206

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתוספת מעלית פנימית
מספר: תא/ 06/ 5206
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת מעלית פנימית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומנורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6625חלק937
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200607528/09/2006