בקשה לתוספת קומה בבנין, שינויים פנימיים, מרתף ומשטח יציאה מרוצף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5613

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתוספת קומה בבנין, שינויים פנימיים, מרתף ומשטח יציאה מרוצף
מספר: תא/ 05/ 5613
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת קומה בבנין, שינויים פנימיים, מרתף ומשטח יציאה מרוצף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגרונימן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6772חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200602720/04/2006