בקשה לתכנית שינויים לבית חדש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 05/ 087/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתכנית שינויים לבית חדש
מספר: מי/ 05/ 087/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתכנית שינויים לבית חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמטעמטע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200502407/06/2005