בקשה לתכנית שינויים למגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 06/ 101/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לתכנית שינויים למגורים
מספר: מי/ 06/ 101/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתכנית שינויים למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצור הדסהצור הדסה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29854חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200603313/07/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200602318/05/2006