בקשה עפ"י סעיף 137 לחוק בכעביה

בקשה ועדה מקומית 10342/ 1/ ח

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה עפ"י סעיף 137 לחוק בכעביה
מספר: 10342/ 1/ ח
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לתוספת לבית. בקשה לאישור ללא תשריט איחוד וחלוקה בהתאם לסעיף 137 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10342חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאשהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700107/02/2007