בקשת עמותת אור הלכה להקמת בית כנסת

בקשה ועדה מקומית בקשת עמותת אור ההלכה להקמ

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: בקשת עמותת אור הלכה להקמת בית כנסת
מספר: בקשת עמותת אור ההלכה להקמ
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חוזה לאישור שר הפנים עפ"י סעיף 195 לחוק התכנון והבניה: בקשה של עמותת אור ההלכה להקמת בית כנסת עפ"י תב"ע מס' 1973/ ב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםרמת שלמה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201000112/01/2010