בקשת עמותת בדרכי רבותינו להקמת בית כנסת

בקשה ועדה מקומית הפ/ 1973/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: בקשת עמותת בדרכי רבותינו להקמת בית כנסת
מספר: הפ/ 1973/ ב
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מקרקעין לפי נוהל הקצאות, הענקת זכות חכירה לתקופה של 25 שנה עם אופציה להארכה ל- 10 שנים נוספות עבור הקמת מוסד דת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםרמת שלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30547חלק31
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200901126/05/2009