בקשת עמותת יד אשר לבניית בית כנסת

בקשה ועדה מקומית הפ/ 2506

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: בקשת עמותת יד אשר לבניית בית כנסת
מספר: הפ/ 2506
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חוזים לאישור שר הפנים עפ"י סעיף 195 לחוק התכנון והבניה:
בקשת עמותת "יד אשר" תב"ע 2506 המיועדת לבית כנסת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםגילה-צפון מערב
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200901515/09/2009