בקשת עמותת תקווה לילד נווה צבי להקמת בית ספר

בקשה ועדה מקומית בקשת עמותת תקווה לילד נוו

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: בקשת עמותת תקווה לילד נווה צבי להקמת בית ספר
מספר: בקשת עמותת תקווה לילד נוו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשת עמותת תקווה לילד נווה צבי להקמת בית ספר לחינוך מיוחד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30350חלק31
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201000112/01/2010