בר יוחאי

תוכנית ג/ במ/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: בר יוחאי
מספר: ג/ במ/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים לשימושים השונים בגבול התכנית.
התווית דרכים וסיווגן והסדרת גישה וחניה לרכב
באזורי השכונה השונים.
קביעת הוראות פיתוח לשטחים ציבוריים פתוחים
והסדרת השימוש בהם.
קביעת הוראות בניה למגורים, מבני צבור ושרותים
באזורים המיועדים לכל התכנית.
הסדרת מגרשים וגבולותיהם למבנים המתוכננים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילבר יוחאי

תיאור המיקום:
ישוב: בר יוחאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13678חלק2, 7-8
13679חלק2-3, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/08/1992תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1992. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1992. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1992. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1992. עיתון: מעריב.
פרסום לאישור ברשומות06/08/1992תאריך פרסום: 06/08/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4030. עמוד: 4153. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/08/1992
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/06/1992
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 18/02/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1992
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1992תאריך פרסום: 16/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3963. עמוד: 1423. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/1991
החלטה בדיון בהפקדה09/12/1991
קבלת תכנית02/12/1991