בראון אלי - חווה לגידול סוסים

בקשה ועדה מקומית 115/ 31/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בראון אלי - חווה לגידול סוסים
מספר: 115/ 31/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חוות לגידול סוסים בחלקה ב' של כל מושב כרם מהר"ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11993חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה02/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101602/11/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201002215/12/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200902316/12/2009