ברטעה

תוכנית ענ/ 152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ברטעה
מספר: ענ/ 152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטחי הבנייה למגורים בכפר ברטעה, תוך הקצאת שטחים לדרכים, שבלים ואתר לבנייני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"הברטעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20368חלק4, 11
20371חלק1
20372חלק9, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות21/01/1988תאריך פרסום: 21/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3520. עמוד: 687. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית24/11/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200801610/09/2008