בריכה לאגירה ואדוי מי תמלחת

תוכנית 7/ 02/ 303/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכה לאגירה ואדוי מי תמלחת
מספר: 7/ 02/ 303/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בריכה לאגירה ולאדוי
מי תמלחת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אזור התעשיה שדרות ושער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2125כל הגוש
2126כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4575. עמוד: 58. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 26/09/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1997
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1997תאריך פרסום: 16/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4503. עמוד: 2573. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996
קבלת תכנית02/07/1996