בריכות אידוי לשפכי בית חרושת זוהר דליה

תוכנית ג/ 5514

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכות אידוי לשפכי בית חרושת זוהר דליה
מספר: ג/ 5514
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בריכות אידוי לשפכי בית החרושת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידודליה

תיאור המיקום:
ישוב: דליה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11869חלק39-42, 50
11874חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/05/1989
החלטה בדיון בהפקדה06/01/1986
קבלת תכנית06/11/1985