בריכות אידוי מס' 6 - מפעלי ים המלח

תוכנית 10/ 02/ 100/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכות אידוי מס' 6 - מפעלי ים המלח
מספר: 10/ 02/ 100/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית מפורטת
להקמה ותפעול של בריכת אידוי תעשייתית מס' 6
של מפעלי ים המלח בע''מ.

עיקרי ההוראות:
בשטח התכנית מותרות כל הפעולות והשימושים הנדרשים
לצורך הקמה ותפעול בריככה מס' 6
כחלק אינטגרטיבי של מפעלי ים המלח,
לרבות הקמה סוללות עפר ומלח, מתקנים הנדסיים,
תשתיות חשמל ותקשורת, דרכי שירות ותפעול,
עבודות להסדרת הניקוז ולהגנה נגד שטפונות
וכל פעולה הנדרשת לתפעול השוטף, לתחזוקה ולניטור של הבריכה.
בשלי הבריכה, לאורך החוף המערבי של בריכה מס' 6,
מותרות עבודות פיתוח ושיקום.
1. שינוי יעוד משטח שיעודו אזור בריכות אידוי ומתקנים הנדסיים,
ים המלח ושמורת טבל לשטח מאגר מים.
2. שינוי תוואי דרך מס' 90 באזור מעלה מור.
3. קביעת הוראות בדבר ניקוז והסדרת נחל ערבה.
4. קביעת התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
5. קביעת הוראות בדבר הקמת מתקנים הנדסיים ואתרי התארגנות.
6. קביעת הוראות בדבר הקמת סוללות וביצוע עבודות עפר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100140חלק8-9
100141חלק12-13
100142חלק4
100143חלק8, 165-7, 9, 12, 15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/01/2010
קבלת תכנית08/11/2009