בריכות המלח, אילת

תוכנית 2/ 03/ 127/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכות המלח, אילת
מספר: 2/ 03/ 127/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת איזור מתקני בריכות המלח
קביעת שטח פרטי פתוח
איתור בריכות סולריות ליצור אנרגיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1975תאריך פרסום: 27/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2169. עמוד: 588. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/1975תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1975. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטה בדיון בהפקדה29/09/1975
קבלת תכנית29/09/1975