בריכות מים

תוכנית 11/ 02/ 249

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכות מים
מספר: 11/ 02/ 249
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה לבריכת מים קיימת, ע"י שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים, הגדרת זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
בריכת מים באזור יתיר
נ"צ מרכזי 581.925 על 198.650.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100010חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 02/ 105אזור להתישבות חקלאית - יתירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3294. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים27/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/09/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4620. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/07/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2008
החלטה בדיון בוולק"ח03/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
קבלת תכנית20/04/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה