בריכות שחיה - באר טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכות שחיה - באר טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בריכות שחיה באזורי מגורים בתחום המועצה האזורית באר טוביה, על ידי שינויים בהנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5308. עמוד: 3260. שנה עברית: התשסד .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/05/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 344. שנה עברית: התשסד .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/10/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/10/2003
החלטה בדיון בהפקדה23/06/2003
קבלת תכנית16/02/2003