בריכת "גלי גיל"

תוכנית רג/ 1001/ 2/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכת "גלי גיל"
מספר: רג/ 1001/ 2/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח למגרש מיוחד לשימושים של מלון דירות
הכולל אודיטוריום ושטח מסחרי.
ב. קביעת אופן הבינוי , גובה הבניה וזכויות הבניה
כדלקמן:
במגרש מס' 1 - 240,4 מ"ר לאודיטוריום, 500 מ"ר
למסחר (בתי קפה ומסעדות לאורך הטיילת) ו-000,12
מ"ר למלון דירות. גובה האודיטוריום 20.0 מ',
גובה המרכז עד 24 קומות מעל קומת הכניסה של
האודיטוריום (בהתאם לחתך שבנספח המנחה).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גן

תיאור המיקום:
ישוב: רמת גן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6207חלק388, 768, 771
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/01/1994תאריך פרסום: 27/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4186. עמוד: 1905. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית29/11/1993
פרסום להפקדה בעיתונים24/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1993.
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4129. עמוד: 3614. שנה עברית: התשנג .
פרסום הכנת תכנית ברשומות17/06/1993תאריך פרסום: 17/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4122. עמוד: 3411. שנה עברית: התשנג .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים11/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/1993
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1993
קבלת תכנית29/03/1993
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית29/03/1993