בריכת ההרית - שינוי לג / במ / 29, מתאר 1

תוכנית ג/ 11308

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכת ההרית - שינוי לג / במ / 29, מתאר 1
מספר: ג/ 11308
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד מאזור מבני ציבור למתקן הנדסי על מנת
לתת לגיטימציה למתקן הנדסי קיים.
ב. הגדרת כביש גישה לאתר המתקן ההנדסי.
ג. קביעת תנאים והוראות בניה כגון סוגי המבנים
המותרים, קביעת קווי בניין במגרש, וכן הוראות בדבר
שמירת איכות הסביבה.
ד. פרוט השימושים המותרים באזור לבניינים הנדסיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבהררית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19352חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/12/2001תאריך פרסום: 30/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5042. עמוד: 881. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים14/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/11/2001
החלטה בדיון באישור תכנית21/03/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4214. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/06/2000
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2000
קבלת תכנית19/05/1999