בריכת יעלה יבניאל

תוכנית ג/ 12540

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת יעלה יבניאל
מספר: ג/ 12540
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת שטחים ליעודים השונים.
2. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים ולדרך מוצעת.
3. קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15483חלק66
17371חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10678מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, יבניאלהתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2847. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2004. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית03/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2886. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2001
קבלת תכנית21/05/2001