בריכת מים לאזור תעשיה חצב.

תוכנית שד/ 918/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכת מים לאזור תעשיה חצב.
מספר: שד/ 918/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור בריכת מים.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד קרקע.
ב. קביעת זכויות בניה.
ג. קביעת הוראות בינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים

תיאור המיקום:
צפון מזרחית לקיבוץ נחשונים ודרומית לאזור תעשיה חצב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5658חלק27, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית24/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2008
קבלת תכנית23/06/2008