בריכת עין איילה 4

תוכנית חכ/ 22/ יא

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת עין איילה 4
מספר: חכ/ 22/ יא
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בריכה חדשה בנפח של 20,000 מ"ק והריסתן של שתי בריכות קיימות בנפח כולל של 4,000 מ"ק .
עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית מוכרזת לשטח המיועד למתקן הנדסי ודרך.
- קביעת הוראות בניה להקמת הבריכה.
- קביעת הנחיות להריסת שתי הבריכות הקיימות, לפיתוח נופי ולשמירה על הנוף והצומח הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
ממזרח לצומת עופר, בפניה לכיוון מושב עופר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11786חלק3-4, 89, 95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 6תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3327. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית23/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2007. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 459. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/2007
החלטה בדיון בוולק"ח16/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה25/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/02/2006
קבלת תכנית17/11/2005