בריכת שחיה ואולם בצור באחר

תוכנית 13963

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכת שחיה ואולם בצור באחר
מספר: 13963
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנה לבריכת שחיה ואולם .

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד של קרקע מאזור מגורים 5 מיוחד ושטח נוף פתוח למבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי פרטי ושטח פרטי פתוח .
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח .
- קביעת קווי בנין מירביים חדשים .
- קביעת מספר הקומות המירבי ל- 4 קומות בניה .
- קביעת גובה מירבי ל- 19.18 מטר .
- קביעת שטחי הבניה המירביים לסה"כ הבנין ל- 2857.39 מ"ר מתוכם 1406.46 מ"ר עיקרי , 1450.93 מ"ר שרות .
- קביעת הוראות למתן היתר בניה .
- קביעת הוראות בגין עצים לשימור , עקירה והעתקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםצור בחר

תיאור המיקום:
שכ' צור באהר
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30796חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2012
לא הוגשו התנגדויות18/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/08/2012תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5836. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/02/2011
קבלת תכנית28/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201101129/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה