בריכת שחיה לבית בהלול בכוכב יאיר

תוכנית ממ/ מק/ 9137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת שחיה לבית בהלול בכוכב יאיר
מספר: ממ/ מק/ 9137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התרת בניית בריכת שחיה פרטית

עיקרי ההוראות:
קביעת מידוץ לבריכת השחיה . שטחה עד 60 מ"ר
קביעת קווי בניין לבריכת השחיה. קו הבניין לדרך הפרחים 1.60מ'
קביעת אמצעי בטיחות לבריכת השחיה
קביעת אמצעי ניקוז לבריכת השחיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאירהכרכום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8917חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/2010תאריך פרסום: 01/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6103. עמוד: 3638. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2009תאריך פרסום: 01/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 307. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200906529/11/2009