בריכת שחיה - מושב בניה 373

תוכנית בר/ מק/ 309/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכת שחיה - מושב בניה 373
מספר: בר/ מק/ 309/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בדבר קווי בנין עבור בריכת שחיה קיימת.

עיקרי ההוראות:
1. הקטנת קו בנין לבריכת שחיה קיימת מ 2.00 מ' המותרים ל 0.57 מ' מקו בניין מערבי ומ 2.0 מ' המותרים ל 0.8 מ' מקו בנין צפוני, בסמכות הועדה המקומית ע"פי סעיף 62 א א 4.
2. הקטנת מרחק בין בריכת שחיה קיימת לבית מגורים קיים מ 2.0 מ' המותרים ל 1.0 מ', בסמכות הועדה המקומית ע"פי סעיף 62 א א 5.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה

תיאור המיקום:
המגרש גובל בצידו הדרומי ברחוב הבילויים, ממזרח בביהכ"נס, ממערב במבנה בעל חזית מסחרית ומצפון במגרש למגורים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5020חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 20/ 4קביעת זכויות בניה באיזור המגורים .כפיפות
תוכניתבר/ 309הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2012תאריך פרסום: 02/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6399. עמוד: 3312. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201201629/03/2012