בריכת שחייה עירונית - צפת

תוכנית צפ/ מק/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת שחייה עירונית - צפת
מספר: צפ/ מק/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לבריכות שחייה שירותים שונים ומתקני עזר בשטח למבני ציבור.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי תוואי דרך להולכי רגל
2. ביטול שטח למגורים א' לצורך שטח למבני ציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13702חלק323-363, 365-376, 378-380319, 377
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14663שכונת "הברך", רמת רזיםשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/10/2012תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 299. שנה עברית: התשעג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2012תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4339. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2012. עיתון: עיתון יומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200912/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012