ברעם והסביבה

תוכנית משצ/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ברעם והסביבה
מספר: משצ/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ד. ביטול מקרקעי ייעוד והמרתם למקרקעי ציבור.
ה. ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןברעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14231חלק
14233חלק
14239חלק
14240כל הגוש
14241כל הגוש
14242חלק
14243חלק
14245חלק
14246חלק
14247חלק
14250חלק
14251חלק
14252חלק
14253חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4978קיבוץ בר עםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1992תאריך פרסום: 30/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4020. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/1992
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1990תאריך פרסום: 09/09/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3798. עמוד: 3835. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה05/04/1990
קבלת תכנית05/04/1990