ברקוביץ אוריאל וזיוה

בקשה ועדה מקומית 132/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ברקוביץ אוריאל וזיוה
מספר: 132/ 28/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגליזציה לבניית סככות לאחסון חקלאי בשטח של 176.85 מ"ר. לגליזציה סככות בשטח של 489.19 מ"ר לשימוש חורג. הריסת חממה בשטח של 215 מ"ר.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריותו דנה בבקשה בישיבתה מס' 117 מיום 29/05/03 והחליטה לאשר הוצאת היתר בנוהל שימוש חורג.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר ביאליק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11839חלק63
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200400311/02/2004