ברקת

תוכנית גז/ 565/ 6/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ברקת
מספר: גז/ 565/ 6/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת

תיאור המיקום:
כל השטחים הנכללים בתחום הישוב ברקת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/1983תאריך פרסום: 08/05/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2918. שנה עברית: התשמג .