ברקת

תוכנית גז/ 96

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: ברקת
מספר: גז/ 96
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך גישה חדשה לפרדסים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת

תיאור המיקום:
מרחב תכנון לודים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4485חלק4-6, 18, 50, 62, 66
4495חלק34-36, 38-42, 45, 48-52, 56-57, 61-62, 66-67
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/1968תאריך פרסום: 06/05/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1446. שנה עברית: התשכח .