ברקת

תוכנית גמ/ 565

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ברקת
מספר: גמ/ 565
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למושב עובדים ברקת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת

תיאור המיקום:
גזר , מודיעים, עמק לוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4610חלק81-86, 127
4611חלק1-11, 21-39, 42, 53-80, 83-85, 87, 89, 99
4612חלק21-33, 38
4613חלק1, 14
4620חלק1-2, 4, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/1958תאריך פרסום: 19/06/1958. מס' ילקוט פרסומים: 608. שנה עברית: התשיח .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1957תאריך פרסום: 07/06/1957. מס' ילקוט פרסומים: 541. שנה עברית: התשיז .
קבלת תכנית07/06/1957