בשקה להארכת מועד לפי סעיף 197, 10/ המ/ 10

ישות כללית 10/ המ/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בשקה להארכת מועד לפי סעיף 197, 10/ המ/ 10
מספר: 10/ המ/ 10
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עקב הליך פרצלציה מתמשך אשר מנע הערכת שמאי והגשת תביעת פיצויים בעקבות חוסר רישום זכויות בקרקע נמנע מהמבקשת להגיש תביעת פיצויים בגין הפקעת קרקע מתוקף תממ 5/ 1 ו ותכנית 3391.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך בגין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7707חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 3319מתחם יצחק שדה (חסן ערפה)פיצויים