בתי מגורים ומבני ציבור זמניים - שקף

תוכנית 6/ 03/ 222/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בתי מגורים ומבני ציבור זמניים - שקף
מספר: 6/ 03/ 222/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר את יישום חוק ההתנקות על ידי קביעת שטחים להקמת מבני מגורים זמניים ומבני ציבור זמניים (להלן - "מבנים זמניים") בהתאם ובכפוף לתקנות ההתנתקות
או על פי כל דין ובכפוף לאישור הגורמים המפורטים בתקנה 3 (ג) לתקנות ההתנתקות (להלן - ''שטח למבנים זמניים").

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששקף

תיאור המיקום:
מועצה אזורית לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3123חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 222מושב שקףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3117. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/02/2009
החלטה בדיון באישור תכנית16/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3431. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים05/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/03/2006
קבלת תכנית13/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה