גאולים, מישלב (ליד תנובות).

תוכנית צש/ במ/ 0/ 2/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: גאולים, מישלב (ליד תנובות).
מספר: צש/ במ/ 0/ 2/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת ועיבוי המושבים ע"י הוספת:
60 יח"ד למושב גאולים
73 יח"ד למושב תנובות(מישלב)
133 יח"ד סה"כ
2. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאיזור מגורים א'.
3. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומשטח למבני ציבור
למגורים א' ולמגורים א' מיוחד, לשבילים ודרכים.
קביעת איזור ספורט.
4. שינוי יעוד מאיזור מגורים חקלאי ומאזור מגורים ב'
לאיזור מגורים א', מגורים א' מיוחד, שטח ציבורי
פתוח, ושטח בניני ציבור.
5. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןגאולים

תיאור המיקום:
ישוב: גאולים
מא"ז לב השרון, מושבים גאולים ותנובות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7871חלק1-3, 23
7876חלק8, 11-12
7878חלק7
7879חלק15-16, 19-22, 37-38
7880חלק5
8130חלק11-13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/1995תאריך פרסום: 06/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4295. עמוד: 2709. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים24/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 24/03/1995.
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1994תאריך פרסום: 30/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4211. עמוד: 3178. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים22/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 22/04/1994.
החלטה בדיון בהפקדה09/08/1993
קבלת תכנית02/08/1993