גבולות תכנית מתאר אופקים - הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיפים 77-78 לחוק

תוכנית 23/ 02/ 101/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבולות תכנית מתאר אופקים - הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיפים 77-78 לחוק
מספר: 23/ 02/ 101/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
גושים / חלקות:
10212-2, 100212-1, 100213-4, 100242-2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק
39552חלק
39553חלק
39554חלק
39555חלק
39556חלק
39557חלק
39560חלק
39561חלק
39562חלק
39563חלק
39564חלק
39565חלק
39566חלק
39568חלק
39569חלק
39570חלק
39605חלק
39631חלק
39632חלק
39633חלק
39634חלק
39635חלק
39636חלק
50307חלק
50431חלק
100209חלק
100211חלק
100215חלק
100282חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית11/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500411/04/2005