גבעה 69 - פארק צרפת

תוכנית 6/ 02/ 234/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעה 69 - פארק צרפת
מספר: 6/ 02/ 234/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת פארק צרפת - גבעת 69
על ידי שינויים ביעודי קרקע ועל ידי קביעת הנחיות
ומיגבלות הבניה והפיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
ישוב: �
גבעה 69, שטח מצפון לניצנים ומדרום למושב בית עזרא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
414חלק128
417כל הגוש
2522חלק20, 28
2526כל הגוש
2787חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1998.
פרסום לאישור ברשומות09/07/1998תאריך פרסום: 09/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4661. עמוד: 4477. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/05/1998
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/05/1998
החלטה בדיון באישור תכנית27/04/1998
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1998.
פרסום להפקדה ברשומות22/01/1998תאריך פרסום: 22/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4610. עמוד: 1609. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/12/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/12/1997
החלטה בדיון בהפקדה25/08/1997
קבלת תכנית10/11/1996