גבעות חזן

תוכנית 6/ 02/ 306

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעות חזן
מספר: 6/ 02/ 306
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת הישוב הקהילתי גבעות חזן, המונה 500 יח"ד, עפ"י עקרונות תכנית האב למרחב הביוספרי בשפלת יהודה.
ב. יצירת מרכז אזורי לישובי הסביבה, ומרכז שרותי חינוך, מחקר תרבות ודת.
ג. הקצאת שטחים ל: מגורים, שטחים פתוחים, שטחי ציבור וקהילה, ספורט, מסחר, מוסדות חינוך תרבות ודת, מלונאות, שבילים, דרכים, מתקנים הנדסיים ובית עלמין.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע
מ: אזור חקלאי ויער טבעי לטיפוח.
ל: מגורים א', מבנים ומוסדות ציבור, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, נופש וספורט, מלונאות, שטחים פתוחים, שטח ציבורי פתוח, קרקע חקלאית, שבילים, דרכים, מתקנים הנדסיים ובית עלמין.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות.
4. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.
5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
גבעות חזן, מזרח לכיש
בתחום מועצה אזורית לכיש

קואורדינטה X 192.200
קואורדינטה Y 602.800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3122חלק4-6, 9, 24, 29
3123חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1206. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים30/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/11/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/10/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/10/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות12/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2231. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון במועצה הארצית12/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית31/01/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/01/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/08/2007
קבלת תכנית19/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201201003/09/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200901021/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200900323/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800828/07/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800512/05/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800431/03/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87631/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים35212/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800121/01/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200701310/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700910/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה