גבעת אורנים - מעלות, מתאר 1

תוכנית ג/ 11610

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעת אורנים - מעלות, מתאר 1
מספר: ג/ 11610
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד השטח מיעוד חקלאי לשימושים הבאים:
הקמת שכונת מגורים, מבני ציבור, מסחר ושצ"פ.
ב. להקצות מגרשים לייעודי הקרקע השונים, לקבוע
זכויות והוראות בניה.
ג. להתוות דרכים חדשות.
ד. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18392חלק1-4, 7-85-6, 10-14
18393חלק12-13, 33, 39
18407חלק21, 39-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8966מרכז יעל, שינוי לתכנית מפורטת.שינוי
תוכניתג/ 5419שכונת יפה נוף - מעלותשינוי
תוכניתג/ 1955קרית חנוך, מעלותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 967. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים14/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/03/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית28/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית15/07/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות08/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/11/2001תאריך פרסום: 21/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5033. עמוד: 468. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/10/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה10/01/2000
קבלת תכנית17/11/1999
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה