גבעת ברנר-הרחבה- תחנת שאיבה לביוב

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 554

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: גבעת ברנר-הרחבה- תחנת שאיבה לביוב
מספר: מח/ ש/ 554
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנת שאיבה לביוב - גבעת ברנר - הרחבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801321/07/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200800114/02/2008