גבעת ברנר

תוכנית בר/ מק/ 232/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעת ברנר
מספר: בר/ מק/ 232/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין לדרך מס' 40 הקבוע בתכנית בר/232 מ-60 מ' ל-10 מ' (מ-100 מ' מציר הכביש ל-50 מ' מציר הכביש) עפ"י סעיף 62א(א)4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 232אזור תעשיה ומסחר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2002תאריך פרסום: 16/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5084. עמוד: 2722. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים31/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2001תאריך פרסום: 28/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4966. עמוד: 1817. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2001