גבעת ברנר

תוכנית משמ/ 119/ בר

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גבעת ברנר
מספר: משמ/ 119/ בר
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רישום אדמות גבעת ברנר בספרי המקרקעין לפי התשריט ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד. קביעת יעדים ואזורים. ביטול דרך רשומה והתוויית דרך למתקן מקורות. ביטול מקרקעי יעוד והמרתם במקרקעי ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2567חלק
2631חלק2-4
2632חלק2, 5, 7
3567חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. שנה עברית: התשמט .