גבעת השלושה שכונה קהילתית

תוכנית שד/ 462/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעת השלושה שכונה קהילתית
מספר: שד/ 462/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונה קהילתית בתחום משבצת קיבוץ גבעת השלושה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןגבעת השלשה

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת השלשה
יזם פרטי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4258חלק1
4265חלק123
6331חלק3, 5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2004
קבלת תכנית27/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200401906/09/2004