גבעת השלושה

תוכנית שד/ 462

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעת השלושה
מספר: שד/ 462
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אין מטרות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןגבעת השלשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4256כל הגוש
4257כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1954תאריך פרסום: 29/07/1954. מס' ילקוט פרסומים: 363. שנה עברית: התשיד .
פרסום להפקדה ברשומות08/01/1953תאריך פרסום: 08/01/1953. מס' ילקוט פרסומים: 270. שנה עברית: התשיג .
קבלת תכנית08/01/1953