גבעת וושינגטון.

תוכנית בר/ 139/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גבעת וושינגטון.
מספר: בר/ 139/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מדרך קיימת לאזור מגורים.
שנוי יעוד מאזור מגורים אזור בניני ציבור ואזור
מסחרי לדרך.
שינוי יעוד מאזור לבניני ציבור לאזור מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
גבעת וושינגטון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3553חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1998.
פרסום לאישור ברשומות21/06/1998תאריך פרסום: 21/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4656. עמוד: 4224. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1997.
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4575. עמוד: 51. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1996
קבלת תכנית17/06/1993